സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  തിരുവന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ഐ​സൊലേഷൻ‍ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ...
 24-03-2023
  ട്രാവൻ‍കൂർ ​ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പെർ​ഫോമൻ‍സ് കം ​മോട്ടിവേഷൻ‍ അലവൻ‍സ് / എക്സ്ഗ്രേഷ്യാ അനുവദിച്ച് നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചു ...
 25-03-2023
  ട്രാവൻ‍കൂർ കൊച്ചിൻ‍ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിലെ മാനേജീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അലവൻ‍സുകൾക്ക് മുൻ‍കാല പ്രാബല്യം അനുവദിച്ചു ...
 25-03-2023
  കൊക്കോണിക്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണിൽ മാറ്റം ...
 20-03-2023
  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ എക്‌സ്-ഓഫീഷ്യോ അംഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തി - അംഗീകരിച്ചു ...
 17-03-2023
  കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു വ​രവെ മരണപ്പെട്ട കെ. ടിക്കാറാമി​ന്റെ മകനായ ശ്രീ. ​പ്രേംകുമാറിന് ആശ്രിത നിയമന പദ്ധതി പ്രകാരം നിയമനം നൽകുന്നതിന് അനുമതി ...
 17-03-2023
  ജില്ലാ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറുടെയും തൃശൂർ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെയും നിയമനം ...
 16-03-2023
  ആലപ്പുഴ തകഴി വില്ലേജിൽ ചെക്കിടിക്കാട് മുറിയിൽ കൂലിപ്പുരയ്ക്കൽ, കാഞ്ചിക്കൽ, ഇരുന്നൂറ്റിൽ, മാലി എന്നീ പുതുവലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന അർഹരായ ഭൂരഹിത കുടുബങ്ങളുടെ ​കൈവശത്തിലുളള ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിന് അനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 18-03-2023
  പരേതയായ ഖദീജ.കെ, W/o അബ്ദുളള നാട്ടൻ‍കല്ല്, രാവണേശ്വരം (പി.ഒ) എന്നയാൾക്ക് ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം പതിച്ചു നൽകിയ 0.0121 ഹെക്ടർ ഭൂമി, അകാല ​കൈമാറ്റം നടത്തുന്നതിന് പരേതയുടെ അവകാശികൾക്ക് അനുമതി നൽ‍കി ...
 18-03-2023
  നിലമ്പൂർ മുൻസിഫ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒരു തസ്തിക സൃഷ്‌ടിച്ചു ...
 02-03-2023
  മാനന്തവാടി കളള് ചെത്ത് വ്യവസായ തൊഴിലാളി സഹകരണസംഘം 2001-02 കാലയളവിൽ അബ്കാരി കുടിശ്ശികയാക്കിയ തുക എഴുതി തളളുന്നതിന് അനുമതി ...
 09-03-2023
  കേരള അഡ്മിനിസേട്രറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത O.A. 1229/2021 നമ്പർ കേസിലെ 29.07.2022 ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ...
 09-03-2023
  കേരള അഡ്മിനി​സേട്രറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത O.A 1275/2022 നമ്പർ കേസിലെ 18.07.2022 ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ...
 05-03-2023
  എ​​ന്റെ കേരളം - 2023 പ്രദർശനവിപണന​മേളക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയും ചെലവഴിക്കുന്നതിനുളള തുക നിശ്ചയിച്ചും ഉത്തരവിറക്കി ...
 09-03-2023
  ഔദ്യോഗിക ക്യത്യനിർവ്വഹണത്തിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പുന്നല വില്ലേജ് ആഫീസറായ ശ്രീ. അജികുമാർ റ്റി. യുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ വഹിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു ...
 24-02-2023
  കേരള അഡ്മിനിസേട്രറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത OA(EKM)746/2020 നമ്പർ കേസിലെ 11.06.2020 ലെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ...
 16-02-2023
  വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ വികസനം - 70.7 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- കിഫ്ബി ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തത്വത്തിലുളള അനുമതി നൽകി ...
 16-02-2023
  കേരള അഡ്മിനിസ്രേടറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയർ ചെയ്ത O.A.1269/2022 നമ്പർ കേസിലെ 15.07.2022 ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ...
 09-02-2023
  കെഎസ്ഡിപിഎൽ - എൽ വി പി/എസ്‌ വി പി/ഒഫ്താൽമിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നോൺ-ബെറ്റാലാക്ടം പ്ലാന്റിന്റെ പദ്ധതിക്ക് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ...
 10-02-2023
  സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് റീസർവ്വേ നം. 307/16, 12, 15, 322/5, 3,2,1-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 40.8 ആർസ് നിലം പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ‍ മലപ്പുറം പൊൻ‍മുണ്ടം ഗവ. ഹയർസെക്കൻ‍ററി സ്കൂൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ അനുവദിച്ചു ...
 10-02-2023
  വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും വിവിധ അനുമതികൾക്കുളള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർ​ദ്ദേശങ്ങൾ - One and the Same Certificate നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ...
 03-02-2023
  സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻ‍ററി സ്കൂളുകളിൽ സ്യഷ്ടിക്കപ്പെട്ട 16 എച്ച്.എസ്.എസ്.റ്റി (മലയാളം) തസ്തികകൾ എച്ച്.എസ്.എസ്.റ്റി (ജൂനിയർ) (മലയാളം) തസ്തികകളായി തരംതാഴ്ത്തി ...
 04-02-2023
  തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയിൽ വെസ്റ്റ്കോസ്റ്റ് കനാലി​ന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണവും കനാൽ തീരത്ത് നടപ്പാത നിർമ്മാണവും - ​കിഫ്ബി ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തത്വത്തിലുളള അനുമതി ...
 09-02-2023
  കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലെ പെൻ‍ഷൻ‍കാരുടെ/കുടുംബ പെൻ‍ഷൻ‍കാരുടെ പെൻ‍ഷൻ‍/കുടുംബ പെൻ‍ഷൻ‍ ആനുകൂല്യങ്ങൾ 01.07.2019 പ്രാബല്യത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ചു ...
 06-02-2023
  കെൽട്രോണും ക്രാസ്‌നി ഡിഫൻസ് ടെക്‌നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിൽ സംയുക്ത സംരംഭം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിനുള്ള നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച്. ...
 02-02-2023
  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജിയിലെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ & റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അംഗീകരിച്ചു ...
 13-01-2023
  ശ്രീ. മുഹമ്മദ് റഷീദ്, ചെട്ടിപ്പറമ്പിൽ, ഈരാറ്റുപേട്ട- വിൽപ്പന നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനായി മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ 1.74 ആർ വസ്തു ​ബോട്ട്-ഇൻ‍-ലാൻ‍ഡാക്കിയ നടപടി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ...
 03-02-2023
  ഗവൺമെന്റ് ഐടി പാർക്കുകൾക്ക് കീഴിൽ വർക്ക് നിയർ ഹോമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 02-02-2023
  01.01.1996 മുതൽ 31.12.2005 വരെ വിരമിച്ച ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെ പെൻഷൻ പുനർനിർണയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ...
 27-01-2023
  KELTRON ലേയും അനുബന്ധ കമ്പനികളിലേയും ജീവനക്കാർക്ക് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചു ...
 27-01-2023
  ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒമ്പത് സേവക് തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചു ...
 28-01-2023
  തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂരും അനുവദിച്ച 2 പ്രത്യേക കോടതികളിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ 2 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 27-01-2023
  നിഷ്-ന് നൽകുന്നതിനായി ടെക്‌നോപാർക്കിന്റെ 9.75 ഏക്കർ ഭൂമി റവന്യൂ വകുപ്പിന് സറണ്ടർ ചെയ്തു ...
 27-01-2023
  പഴക്കം ചെന്ന കാർ മാറ്റി പുതിയ കാർ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 27-01-2023
  KSFE മുൻ എം.ഡി ശ്രീ.വി.പി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസുകളും 01/06/2021 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നിശ്ചയിച്ചു ...
 30-12-2022
  വടകര - മാഹി കനാൽ നിർമ്മാണം - അധിക ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തുക അനുവദിച്ചു ...
 20-01-2023
  ക്വാഡ് പ്രോജക്റ്റ് - ടെക്നോപാർക്ക് നാലാം ഘട്ട കാമ്പസിൽ ടെക്നോപാർക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നു ...
 20-01-2023
  മരങ്ങാട്ടുപളളി സെൻ‍റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്-ലെ അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ജിബി ജോണി​ന്റെ നിയമന അംഗീകാരത്തിനായി വയസ്സിളവ് അനുവദിച്ചു ...
 21-01-2023
  1963 ലെ KGST Act ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 01-12-2022
  2022 ലെ കേരള പൊതു വില്പന നികുതി ബില്ലിന്റെ കരട് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 16-12-2022
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി