സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ശ്രീ. അരന്ദു ക്യഷ്ണൻ‍ എ.ആർ. ആശ്രിത നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിനായി തസ്തികമാറ്റ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം മാപ്പാക്കി ...
 24-11-2023
  കളമശ്ശേരി സ്‌ഫോടനത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ...
 17-11-2023
  ശ്രീ. റീജു എ.സിക്ക് ആശ്രിത നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിനായി തസ്തികമാറ്റ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം മാപ്പാക്കി ...
 17-11-2023
  ശ്രീ. അജ്മൽ.എൻ‍.എൻ‍ ന് ആശ്രിത നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിനായി തസ്തികമാറ്റ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം മാപ്പാക്കി ...
 17-11-2023
  തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോസിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ ഇന്ത്യൻ‍ ഇൻ‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ‍ഫർമേഷൻ‍ ടെക്നോളജി ആൻ‍റ് മാനേജ്മെൻ‍റ് - കേരള (ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എം-കെ) യുടെ പുതിയ ക്യാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സമഗ്ര ഭരണാനുമതി ...
 11-11-2023
  പശ്ചിമതീര കനാൽ (വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ) വികസനം - 300 കോടി രൂപയുടെ കൺസെപ്റ്റ് പ്ലാൻ‍ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 10-11-2023
  സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി - ശ്രീമതി. റാണി തങ്കപ്പന് ഇടുക്കി ജില്ല വന്യജീവി വകുപ്പിൽ പാർട്ട് ​ടൈം സ്വീപ്പർ തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 10-11-2023
  കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബേപ്പൂരിൽ രാജാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാർട്ണർ ആയ ശ്രീ. മോഹൻ‍ കെ.വി യിൽനിന്ന് വില്പ്പന നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനായി ബോട്ട് ഇൻ‍ ലാൻ‍ഡായി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി തിരികെ നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 10-11-2023
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി - ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സമീപകാലത്തെ മൺസൂണിലെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടത്തിന്, മു​ഖ്യ​മന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു ...
 10-11-2023
  കിഫ്ബി പദ്ധതികളുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 12 കിഫ്ബി ലാൻ‍ഡ് അക്വിസിഷൻ‍ യൂണിറ്റുകളിലേയ്ക്ക് 62 താൽകാലിക തസ്തികകൾ അധികമായി സ്യഷ്ടിച്ച് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ...
 10-11-2023
  ഇടുക്കി ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡർ & പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയി അഡ്വ. സനീഷ് എസ്. എസ് - നെ നിയമിച്ചു ...
 09-11-2023
  ഫോറസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയിലെ സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എം. സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ പ്രവർത്തന ക്രമീകരണം 03.05.2023 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. ...
 04-11-2023
  കേരള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ 2023 പ്രഖ്യാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ...
 01-11-2023
  പി.പി.പി. മാത്യകയിൽ ഗ്രാഫീൻ‍ ​പൈലറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ‍ ഫെസിലിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ...
 27-10-2023
  തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡർ & പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയി ഡോ. റ്റി. ഗീന കുമാരി-യെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 27-10-2023
  പാലക്കാട് ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡർ & പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയി ശ്രീ. അനിൽ. പി - യെ പുന: നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 27-10-2023
  2023-24 വർഷത്തെ പ്ലാൻ‍ പദ്ധതികളും കരാർ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനവും ...
 19-10-2023
  ശ്രീ. ശിവപ്രകാശ് എസ്എസ് ഫയൽ ചെയ്ത OA 252/2023 നമ്പർ കേസിലെ കേരള അഡ്മിനിസേട്രറ്റീവ് ​ട്രൈബ്യൂണലി​ന്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ...
 14-10-2023
  തൃശൂർ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിൽ പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചു ...
 13-10-2023
  2023-24 അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ അദ്ധ്യാപക-അനദ്ധ്യാപക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചു ...
 13-10-2023
  ശ്രീ. ഇ.കെ. ഭാസുവിന് ബാർ സർവ്വീസ് കൂടി പരിഗണിച്ച് മിനിമം പെൻ‍ഷൻ‍ അനുവദിച്ചു ...
 10-10-2023
  കിഫ്ബി പ്രോജക്ട് - ചിറയിൻ‍കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണം ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച് ...
 09-10-2023
  ചീ​മേനി വില്ലേജിൽപ്പെട്ട 25 ഏക്കർ ഭൂമി സാനിറ്ററി ലാൻ‍ഡ് ഫിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് KSWMPക്ക് 25 വർഷത്തേയ്ക്ക് പാട്ട വ്യവസ്ഥയിൽ അനുവദിച്ചു ...
 07-10-2023
  ശ്രീ. ബിനു സുരേഷിന് ആഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ ആശ്രിതനിയമനം നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 06-10-2023
  വനാധിഷ്ഠിത അസംസ്ക്യത വസ്തുവായ അക്കേഷ്യ മാഞ്ചിയം M/s വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യാ ​​പ്ലൈവുഡ് ലിമിറ്റഡ്-ന് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 03-10-2023
  SIMET ൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ കൺ​സോളിഡേറ്റഡ് പേ (സഞ്ചിത വേതനം) പരിഷ്കരിച്ചു ...
 25-09-2023
  ആട്ടോകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡിന് നിലവിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന ഗ്യാരൻ‍റി പരിഷ്ക്കരിച്ച് 10 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചു ...
 25-09-2023
  കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിന് പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും ഒഴിവാക്കി ...
 25-09-2023
  ചെറുപുഷ്പം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻ‍ററി സ്കൂളിൽ തസ്തികകൾ താൽക്കാലികമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അനുമതി ...
 22-09-2023
  ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ (ധനകാര്യം) തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനം ...
 21-09-2023
  ശ്രീമതി. പ്രസീത ​​​ലോഹിതാക്ഷന് അഡാക്കിലെ ഫാം ലേബറർ തസ്തികയിൽ ആശ്രിത നിയമനം നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 11-09-2023
  ശ്രീ.മാണി ഡൊമിനിക്കിന് 0.1214 ഹെക്ടർ (29.9858 ​സെൻ‍റ്) ഭൂമി പാർപ്പിട ആവശ്യത്തിനായി, സൗജന്യമായി, പതിച്ചു നൽകുന്നതിന് ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അനുമതി ...
 11-09-2023
  ശ്രീ. രജീഷ് പി. ആർ -ന് അഡാക്കിലെ ഫാം ലേബറർ തസ്തികയിൽ ആശ്രിത നിയമനം നൽകുന്നതിന് അനുമതി ...
 25-08-2023
  ഡോ. സഹദേവൻ‍ പി-യെ മത്സ്യഫെഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി പുനർ നിയമന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ചു ...
 25-08-2023
  ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം ഭൂമി പതിവ് ഓഫീസിനും പീരുമേട് ഭൂമി പതിവ് ഓഫീസിനും തുടർച്ചാനുമതി അനുവദിച്ചും, ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം അനുവദിച്ചതുമായ നടപടി സാധൂകരിച്ചു ...
 25-08-2023
  ശ്രീമതി. പ്രീജ പത്മനാഭൻ‍.എം, ഡെപ്യൂട്ടി ​ടൗൺ പ്ലാനർ, ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനറുടെ കാര്യാലയം, ശ്രീ. ഷമീർ.കെ, ഡെപ്യൂട്ടി ടൗൺ പ്ലാനർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി. വിജിലൻ‍സ് വിംഗ്, എന്നിവരുടെ വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ‍റ് വ്യവസ്ഥയിലുളള സേവന കാലവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ...
 25-08-2023
  ബഹു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ​​ട്രൈബ്യൂണൽ, തിരുവനന്തപുരം - സീനിയർ ഗവൺമെൻ‍റ് പ്ലീഡറെയും, ഗവൺമെൻ‍റ് പ്ലീഡർമാരെയും - നിയമിച്ചു ...
 24-08-2023
  എറണാകുളം ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡർ & പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയി ശ്രീ. മാനേജ് ജി ക്യഷ്ണനെ പുന:നിയമിച്ചു ...
 24-08-2023
  കേരളസംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്‌സണായി അഡ്വ. മനോജ്‌കുമാർ കെ. വി യെ നിയമിച്ചു ...
 17-08-2023
  ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, കാസറഗോഡ്, കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റുകളി​ലെ 20 താത്ക്കാലിക തസ്തികകൾക്ക് തുടർച്ചാനുമതി നൽകി ...
 17-08-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി