താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നൽകി രേഖകൾ തിരയുക
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി
  സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകൾ
 •   മന്ത്രിസഭാതീരുമാനങ്ങൾ
 • തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സെൻ‍ട്രൽ സർവ്വേ അസിസ്റ്റൻ‍റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ കാഷ്വൽ സ്വീപ്പർ, ശ്രീമതി ആർ.എസ്.കവിതാമണി ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസേട്രറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്
 • ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ വെട്ടിയാർ വില്ലേജിൽ പോളിക്ലിനിക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രപ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് പാട്ടത്തിനനുവദിച്ച ഭൂമിക്ക് ഏകീക്യത രീതിയിൽ പാട്ടവാടക ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • ആല, പുലിയൂർ, ബുധനൂർ, പാണ്ടനാട്, മുളക്കുഴ, വെൺ​മണി പഞ്ചായത്തുകളിലേയ്ക്കും ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭയിലേയ്ക്കു​മുളള ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പാക്കേജ്-3 പ്രവ്യത്തിയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഏക ദർഘാസ് - അംഗീകരിക്കുന്നത് അനുമതി നൽകി
 • കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന കുട്ടനാട് സമഗ്ര കുടിവെളള പദ്ധതിയുടെ ഘട്ടം- 2-ലെ പാക്കേജിലെ ഏക ദർഘാസ് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • പ്രവർത്തന മൂലധനം സമാഹരിക്കുന്നതിനായി ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് KFON ലിമിറ്റഡിന് സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി
 •   കൂടുതൽ കാണുക
 • നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ
 • സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ നിയമനം - സംബന്ധിച്ച്
 • തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി പദ്ധതിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പൂത്തൂർ പാലം, അപ്പ്രോച് റോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • വളളക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം - ആർ ആർ പാക്കേജ് ഭേദഗതി വരുത്തിയത് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കന്നത്
 • ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ - നെല്ലായി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ബ്രിഡ്ജ് & അപ്രോച്ച് റോഡ് - 4(1) അറിയിപ്പ് - സംബന്ധിച്ച്
 •   കൂടുതൽ കാണുക
article poster

മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

article poster

ബൾക്ക് വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റേർഴ്‌സ് പാലിക്കേണ്ട കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും; മാർഗനിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചു

article poster

ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എം.കെയ്ക്ക് പുതിയ ക്യാമ്പസിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്

article poster

ഗ്രാഫീന്‍ ഇക്കോസിസ്റ്റം ആദ്യഘട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അനുമതി

196887
സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
2312
മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ
445
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും
238
ഓർഡിനൻസ്