താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നൽകി രേഖകൾ തിരയുക
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി
  സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകൾ
 •   സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
 • മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തീരദേശ റോഡിന്‍റെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക‍് ഭരണാനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 • അച്ചടക്കനടപടിക്കെതിരെ ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ എന്‍ അശോക് കുമാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പുനപരിശോധന ഹര്‍ജി ...
    Taxes
 • സാന്ത്വന പദ്ധതി- ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 • മലപ്പുറം ജില്ല - റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം - ഭരണാനുമതി ഭേദഗതി ചെയ്തുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 • സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ധനാഭ്യര്‍ത്ഥനയില്‍ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓര്‍ഫനേജ് കണ്‍ട്രാള്‍ ബോര്‍ഡിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി ...
 •  കൂടുതൽ കാണുക
 •   മന്ത്രിസഭാതീരുമാനങ്ങൾ
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജിയിലെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ & റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അംഗീകരിച്ചു
 • ശ്രീ. മുഹമ്മദ് റഷീദ്, ചെട്ടിപ്പറമ്പിൽ, ഈരാറ്റുപേട്ട- വിൽപ്പന നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനായി മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ 1.74 ആർ വസ്തു ​ബോട്ട്-ഇൻ‍-ലാൻ‍ഡാക്കിയ നടപടി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി
 • ഗവൺമെന്റ് ഐടി പാർക്കുകൾക്ക് കീഴിൽ വർക്ക് നിയർ ഹോമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • 01.01.1996 മുതൽ 31.12.2005 വരെ വിരമിച്ച ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെ പെൻഷൻ പുനർനിർണയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്
    Home
 • KELTRON ലേയും അനുബന്ധ കമ്പനികളിലേയും ജീവനക്കാർക്ക് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചു
 •   കൂടുതൽ കാണുക
177844
സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
2092
മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ
424
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും
234
ഓർഡിനൻസ്