താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നൽകി രേഖകൾ തിരയുക
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി
  സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകൾ
 •   മന്ത്രിസഭാതീരുമാനങ്ങൾ
 • ഇരിങ്ങാലക്കുട ​​ക്രൈസ്റ്റ് കോ​ളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ. സോണി ജോൺ റ്റി-യ്ക്ക് പഠനാവശ്യത്തിനായി അനുവദിച്ച ശുന്യവേതനാവധി കാലയളവിൽ ശമ്പളവും അലവൻ‍സുകളും ഒഴികെയുളള സേവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിരസിച്ചു
 • ത്യശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ സീതാറാം ടെക്​​സൈറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ് ഉടമസ്ഥതയിലുളള ഭൂമിയിൽ 1958 മുതൽ താമസിച്ചു വന്നിരുന്ന 6 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി വില ഈടാക്കി വിട്ടുനൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി
 • യു​ണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2020-2021 വർഷത്തെ ബോണസ്/എക്സ്ഗ്രേഷ്യ വിതരണം ചെയ്ത ​മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി സാധൂകരിച്ചു
 • മലയാളം മിഷൻ‍ - ഡയറക്ടർ ശ്രീ. ആർ. മുരുകൻ‍ നായർ-​ന്റെ പുനർനിയമനത്തിന് 01.06.2023 മുതൽ മുൻ‍കാല പ്രാബല്യം നൽകി
 • മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇളവ് ലഭിച്ച തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 •   കൂടുതൽ കാണുക
 • നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ
 • കടയ്ക്കാവൂർ-മുരുക്കുംപുഴ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ എൽസി നമ്പർ 570-ന് പകരം ആർഒബിയുടെ നിർമാണം.
 • സംയോജിത നഗര പുനരുജ്ജീവനവും ജലഗതാഗതവും നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടപ്പള്ളി കനാലിൻ്റെ വികസനം.
 • ചെറുകര മുതൽ അങ്ങാടിപ്പുറം വരെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ എൽസി നമ്പർ 06-ന് പകരം ആർഒബിയുടെ നിർമാണം
 • അങ്ങാടിപ്പുറം, പട്ടിക്കാട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ LC നമ്പർ 08-ന് പകരമായി ROB യുടെ നിർമ്മാണം
 • മാഹി മുതൽ ധർമടം പാലം വരെയുള്ള തീരദേശപാതയുടെ നിർമാണം
 •   കൂടുതൽ കാണുക
193902
സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
2280
മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ
439
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും
236
ഓർഡിനൻസ്