സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ജനറൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  കീടനാശിനി അവശിഷ്ടവിഷാംശ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് - 61-ാ ​മത്തെ റിപ്പോർട്ട് ...
 16-03-2024
  കീടനാശിനി അവശിഷ്ടവിഷാംശ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് - 60-ാ ​മത്തെ റിപ്പോർട്ട് ...
 12-03-2024
  കോസ്റ്റൽ ​ഹൈവേ റീച്ച്-1 - സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തൽ - വിദഗ്ധ സമിതി അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത് ഉത്തരവാകുന്നത് ...
 23-02-2024
  ത്യശ്ശൂർ ജില്ല - ചാവക്കാട് താലൂക്ക് - മണത്തല വില്ലേജ് - കനോലി കനാലിനു കുറുകെ ചിങ്ങനാട്ടുക്കടവ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ - സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമുചിത ഗവൺമെൻ‍റ് പരിശോധിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു ...
 29-01-2024
  എഴുത്തച്ഛൻ‍ പുരസ്കാരം 2023 മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ചുമതലകളും സംബന്ധിച്ച് സാഹിത്യ അക്കാദമി സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ...
 29-01-2024
  കാനത്തോട് റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൻ്റെ നിർമാണം - എസ്ഐഎ പഠനം ...
 29-01-2024
  വർക്കല ​​ബൈപാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം - പുനരധിവാസ പുന:സ്ഥാപന പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ചത് ...
 13-09-2023
  വലിയ​കട ജംഗ്ഷ​ന്റെയും വലിയകട - ശാർക്കര റോഡി​ന്റെയും വീതികുട്ടുന്നതിനായുളള ഭൂമിയേ​റ്റെടുക്കൽ ...
 13-09-2023
  കീടനാശിനി അവശിഷ്ട വിഷാംശ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് (59-ാമത്തെ റിപ്പോർട്ട്) ...
 01-09-2023
  കേരളത്തിൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷിതമായി കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പ്രചാരണവും - റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ 58 ...
 20-07-2023
  2022-2023 ലെ കേരളത്തിലെ നദി മണൽ ഖനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ...
 05-05-2023
  കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ പ്രവ്യത്തി പഠനം - റിപ്പോർട്ട് ...
 18-04-2023
  സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റിയിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നത് - പ്രവ്യത്തി പഠനം നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 16-03-2023
  കേരളത്തിൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷിതമായി കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പ്രചാരണവും ...
 06-03-2023
  കടയ്ക്കാവൂർ - മുരുക്കുംപുഴ നിർമാണം - (എൽസി 570) റെയിൽവേ ​മേൽപാലനിർമ്മാണം ...
 16-02-2023
  വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംക്‌ഷന്റെയും അനുബന്ധ റോഡുകളുടെയും വികസനം ...
 24-01-2023
  കടയ്ക്കാവൂർ - മുരുക്കുംപുഴ (LC No.570) റെയിൽവേ മേൽപാലനിർമ്മാണം ...
 19-01-2023
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ചൂളന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ഇരവികുളം, ആനമുടി, പാമ്പാടം ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളും ചിന്നാർ, കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതവും ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - നെയ്യാർ, പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - സൈലന്റ് വാലി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - തട്ടക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ - പ്രൊഫോർമ ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ്-ചുളന്നൂർ ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ്-കരിമ്പുഴ കരിമ്പുഴ ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - തട്ടക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ഇരവികുളം, ആനമുടി ചോല, പാമ്പാടും ചോല ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ, ചിന്നാർ, കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ...
 22-12-2022
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി