സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ഇരിങ്ങാലക്കുട ​​ക്രൈസ്റ്റ് കോ​ളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ. സോണി ജോൺ റ്റി-യ്ക്ക് പഠനാവശ്യത്തിനായി അനുവദിച്ച ശുന്യവേതനാവധി കാലയളവിൽ ശമ്പളവും അലവൻ‍സുകളും ഒഴികെയുളള സേവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിരസിച്ചു ...
 26-02-2024
  ചേർത്തല സെന്റ് ​മൈക്കിൾസ് കോളെജിലെ ഗ്രേഡ് IV ​ലൈബ്രേറിയനായ ശ്രീമതി. പെട്രീഷ്യ ​റോബി​ന്റെ നിയമനാംഗീകാരം ...
 08-06-2023
  കെ.ആർ.നാരായണൻ‍ നാഷണൽ ഇൻ‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻ‍സ് ആൻ‍ഡ് ആർട്സിൽ അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ...
 06-06-2023
  നാട്ടിക എസ്.എൻ‍. കോളേജിൽ അദ്ധ്യാപക തസ്തികകൾ സ്യഷ്ടിച്ചു ...
 12-05-2023
  വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നു ...
 02-08-2022
  26 ടെക്‌നിക്കല്‍ ഹൈസ്‌കൂളിലെ താല്‍ക്കാലിക പാര്‍ട് ടൈം മലയാള അദ്ധ്യാപകരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു ...
 13-06-2022
  അന്തർജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം ...
 21-05-2022
  36 അധ്യാപക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ...
 20-05-2022
  11-ാം ശമ്പള ഭേദഗതി - കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന് കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ബാധകമാണ് ...
 11-05-2022
  ശ്രീ.മുനീർ.എസ് തുടങ്ങിയവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിൽ സമർപ്പിച്ചു -വിധി പാലിച്ചു ...
 06-01-2022
  കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം -ശ്രീ.മുനീർ.എസും മറ്റുള്ളവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന് മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത-വിധിന്യായം പാലിച്ചു ...
 06-01-2022
  ഡോ.എം.കെ.ജയരാജ്, വൈസ് ചാൻസലർ, കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല -ശമ്പള വ്യവസ്ഥകൾ -പുനർനിർണയം -അനുവദിച്ചു ...
 04-12-2021
  തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കൽ, ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റര് ഫോർ ഇന്റലെൿറ്ല് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്സ് സ്റ്റഡീസ് -അനുവദിച്ചു ...
 26-11-2021
  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് -ശ്രീ.സജി.ടി.എൻ-അന്തർജില്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം-അനുവദിച്ചു -ഉത്തരവ് പുറപെടുവിക്കുന്നു ...
 24-09-2021
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി