സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അറിയിപ്പുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  സ്റ്റുഡൻ്റ്‌സ് ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് മൂവ്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ (സിമി) നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ...
 16-03-2024
  കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ (KREAT) - റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ്) ആക്റ്റ് 2016 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യൽ അംഗം തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ...
 16-03-2024
  കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ - ജുഡീഷ്യൽ അംഗത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ...
 16-03-2024
  കെഎസ്ഇബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരുടെ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ...
 15-03-2024
  240/2023/ആര്‍ ഡി നമ്പര്‍ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ ഭേദഗതി ...
 12-03-2024
  2023 ഒക്ടോബർ 11-ന് G.O.(P) നമ്പർ 86/2023/LBR പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഭേദഗതി - സംബന്ധിച്ച് ...
 12-03-2024
  രാമനാട്ടുകര - വട്ടക്കിണർ റോഡിൽ അരീക്കാട് മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം ...
 11-03-2024
  വലിയകട ജംഗ്ഷ​ന്റെയും വലിയകട - ശാർക്കര ​​റോഡി​ന്റെയും വീതികുട്ടുന്നതിനായുളള ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ - 11(1) വിജ്ഞാപനം ...
 11-03-2024
  കായംകുളം, ഓച്ചിറ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ എൽസി നമ്പർ 42 ന് പകരം ആർഒബിയുടെ നിർമ്മാണം. ...
 06-03-2024
  2013 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും, സുതാര്യതക്കും, പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അറിയിപ്പ് ...
 06-03-2024
  വടക്കേ അരയതുരുത്തിയിൽ ടിഎസ് കനാലിനു കുറുകെയുള്ള പാലം നിർമാണം ...
 05-03-2024
  കിൻ‍ഫ്ര വ്യവസായ പാർക്കിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏ​റ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ വി​ജ്ഞാപത്തിലെ സർവ്വേ നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാപനം ​ഭേദഗതി വരുത്തി ...
 04-03-2024
  നെയ്യാറ്റിൻകര മുതൽ പാറശ്ശാല വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ആർഒബിയുടെ നിർമാണം ...
 04-03-2024
  നിലമ്പൂർ യാർഡിൽ റെയിൽവേ എൽസി നമ്പർ 12-ന് പകരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം ...
 04-03-2024
  കോഴിക്കോട് - ബാലുശ്ശേരി പാതയുടെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 02-03-2024
  പള്ളിത്തുറ മുതൽ ഒന്നാംപാലം വരെയുള്ള തീരദേശപാതയുടെ നിർമാണം ...
 02-03-2024
  മഞ്ചേരി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വികസനത്തിനായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി വില്ലേജിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 02-03-2024
  എടക്കാട് മുതൽ പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് വരെയുള്ള തീരദേശപാതയുടെ നിർമാണം ...
 02-03-2024
  സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനം - അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു ...
 29-02-2024
  കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചിറക്കൽ, പുഴാതി, കണ്ണൂർ-2, ഇളയാവൂർ വില്ലേജുകളിലെ പുതിയതെരു സ്റ്റൈലോ കോർണർ - കണ്ണോത്തുംചാൽ ജംഗ്ഷൻ റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ...
 29-02-2024
  നെയ്യാറ്റിൻകര മുതൽ പാറശ്ശാല വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ആർഒബിയുടെ നിർമാണം ...
 28-02-2024
  തലശ്ശേരി-മാഹി സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ എൽസി നമ്പർ 225-ൽ ആർഒബിയുടെ നിർമാണം ...
 27-02-2024
  ഒല്ലൂരിലെ ഗവൺമെൻ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിനായി ഒല്ലൂക്കര, മുളയം വില്ലേജുകളിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 27-02-2024
  മുളങ്കുന്നത്തുകാവിനും പുങ്കുന്നം സ്റ്റേഷനും ഇടയിൽ എൽസി നമ്പർ 15ൽ ആർഒബിയുടെ നിർമാണം. ...
 27-02-2024
  നേമം - നെയ്യാറ്റിൻകര റെയിൽവേപാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം ദേദഗതി ചെയ്തു ...
 27-02-2024
  പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂർ താലൂക്കിൽ കിൻഫ്ര വ്യവസായ പാർക്കിനു വേണ്ടി ഭൂമി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം ഭേദഗതി ചെയ്തു ...
 27-02-2024
  ഒല്ലൂരിലെ ഗവൺമെൻ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിനായി ഒല്ലൂക്കര, മുളയം വില്ലേജുകളിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 27-02-2024
  മുളങ്കുന്നത്തുകാവിനും പുങ്കുന്നം സ്റ്റേഷനും ഇടയിലുള്ള എൽസി നമ്പർ 15ൽ ആർഒബിയുടെ നിർമാണം. ...
 27-02-2024
  ചെറുകര മുതൽ അങ്ങാടിപ്പുറം വരെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ എൽസി നമ്പർ 06-ന് പകരം ആർഒബിയുടെ നിർമാണം ...
 24-02-2024
  സംയോജിത നഗര പുനരുജ്ജീവനവും ജലഗതാഗതവും നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടപ്പള്ളി കനാലിൻ്റെ വികസനം. ...
 24-02-2024
  കടയ്ക്കാവൂർ-മുരുക്കുംപുഴ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ എൽസി നമ്പർ 570-ന് പകരം ആർഒബിയുടെ നിർമാണം. ...
 24-02-2024
  കേരള സർക്കാരിന്റെ റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഭേദഗതിയെ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ...
 24-02-2024
  അസിസ്റ്റൻ‍റ് പ്രൊഫസർ (എൻ‍ഡോ​ക്രൈനോളജി) - വാക്-ഇൻ‍-ഇൻ‍റർവ്യൂ വിജ്ഞാപനം ...
 22-02-2024
  അങ്ങാടിപ്പുറം, പട്ടിക്കാട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ LC നമ്പർ 08-ന് പകരമായി ROB യുടെ നിർമ്മാണം ...
 20-02-2024
  കരമന - കളിയിക്കാവിള റോഡ് വികസനം ...
 19-02-2024
  പെരിങ്ങത്തൂർ - മേക്കുന്ന് - പാനൂർ - കുത്തുപറമ്പ് - മട്ടന്നൂർ റോഡിൽ നിന്ന് നാലുവരി എയർപോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം. ...
 19-02-2024
  തീരദേശ ഹൈവേക്കായി ചാലിയാറിന് കുറുകെ ബേപ്പൂർ പാലം നിർമിക്കും. ...
 19-02-2024
  മാഹി മുതൽ ധർമടം പാലം വരെയുള്ള തീരദേശപാതയുടെ നിർമാണം ...
 19-02-2024
  ചെറുവാനൂർ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെറുവാനൂർ വില്ലേജിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 17-02-2024
  വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിഴിഞ്ഞം, കോട്ടുകാൽ വില്ലേജുകളിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 17-02-2024
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി