സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അറിയിപ്പുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വെച്ചൂർ വികസന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം ഭേദഗതി ചെയ്തു ...
 01-12-2023
  ശാസ്തമംഗലം - മണ്ണാറക്കോണം റോഡ് നിർമാണത്തിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ...
 01-12-2023
  ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമാണം ...
 24-11-2023
  പഴകുറ്റി -മംഗലാപുരം റോഡ് (റീച്ച് -2 ) വികസന പദ്ധതിക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഭേദഗതി ചെയ്തു. ...
 24-11-2023
  പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതുശ്ശേരി സെൻട്രൽ വില്ലേജിൽ കിൻഫ്ര വ്യവസായ പാർക്കിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതി സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം ഭേദഗതി ചെയ്തു. ...
 23-11-2023
  പോലീസ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ അപകടമുണ്ടായാൽ ചികിത്സ കാലയളവിൽ ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ അവധി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഭേദഗതി ചെയ്തു ...
 22-11-2023
  ശ്രീ. തോമസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ‍, അഡ്വക്കേറ്റ് & നോട്ടറി - നോട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് റദ്ദാക്കി, നോട്ടറി രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്തു - സംബന്ധിച്ച്. ...
 22-11-2023
  തീരദേശ ഹൈവേയുടെ വികസനം ...
 22-11-2023
  താനൂർ ബോട്ടപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ വിജ്ഞാപനം ...
 21-11-2023
  കനോലി കനാലിന് കുറുകെ പുതിയപാലത്ത് വലിയപാലം പാലത്തിന്റെ നിർമാണം. ...
 21-11-2023
  കാലടി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ...
 16-11-2023
  കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - അംഗങ്ങളുടെ നിയമനം, കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു ...
 16-11-2023
  പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പന്തളം വില്ലേജിൽ 337.20 ഏക്കർ ഭൂമി പന്തളം ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമാണത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 16-11-2023
  പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഒഴിവ് ...
 15-11-2023
  അമ്പലപ്പുഴ-ഹരിപ്പാട് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേ എൽസി നമ്പർ 115-ന് പകരം ആർഒബിയുടെ നിർമാണം. ...
 15-11-2023
  വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം മുതൽ എൻഎച്ച്-66 വരെയുള്ള ലാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി ജംക്‌ഷൻ നിർമാണത്തിനായി വിഴിഞ്ഞം വില്ലേജിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 15-11-2023
  കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാമന്തളി, അഴീക്കോട് സൗത്ത് വില്ലേജുകളിലായി 20.79 ഹെക്ടർ ഭൂമി തീരദേശ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണത്തിനു ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 15-11-2023
  കണ്ണൂർ സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പ്രോജക്‌സിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ എൻഎച്ച്-66 റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 09-11-2023
  കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര താലൂക്കിലെ വില്ല്യാപ്പള്ളി, പാലയാട്, നടക്കുതാഴ, മണിയൂർ വില്ലേജുകളിലെ കുട്ടോത്ത് അട്ടക്കുണ്ട് റോഡ് വീതികൂട്ടൽ. ...
 09-11-2023
  കണ്ണൂർ സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൊടിക്കുണ്ട്-കൊറ്റാളി റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 09-11-2023
  എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സീ പോർട്ട് - എയർപോർട്ട് റോഡ് രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം ഭേദഗതി ചെയ്തു ...
 09-11-2023
  അമരവിള - ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡിന്റെ വികസനം. ...
 09-11-2023
  കണ്ണൂർ സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിപ്പള്ളി - പുല്ലേപ്പി റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 09-11-2023
  വഴയില - നെടുമങ്ങാട് - പഴകുറ്റി റോഡ് റീച്ച് 2 കെൽട്രോൺ ജംക്‌ഷൻ മുതൽ വാളിക്കോട് വരെയുള്ള സ്ഥലം നാലുവരിപ്പാതയാക്കാൻ‍ ഏറ്റെക്കുന്നു ...
 09-11-2023
  ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ - മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി 40 മെഗാവാട്ട് നടപ്പാക്കാൻ‍ ...
 09-11-2023
  മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി 40 മെഗാവാട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മാങ്കുളം വില്ലേജിൽ 13.99 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 08-11-2023
  ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എറണാകുളം കുമ്പളം (അമ്പലപ്പുഴ) റെയിൽവെപാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് വേണ്ടി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഞ്ജാപനം അധിക വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു ...
 06-11-2023
  നീലീശ്വരം രാജാ റോഡിന്റെ വികസനം. ...
 02-11-2023
  പഞ്ചിക്കാട്ടുകടവ് പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണം. ...
 31-10-2023
  പെരുമാതുറ-താഴംപള്ളി പാലത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് നിർമാണം ...
 30-10-2023
  ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എറണാകുളം കുമ്പളം (അമ്പലപ്പുഴ) റെയിൽവെപാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് വേണ്ടി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഞ്ജാപനം അധിക വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു ...
 30-10-2023
  കൊളാവിപ്പാലം മുതൽ കോട്ടക്കൽകടവ് വരെയുള്ള തീരദേശപാതയുടെ നിർമാണം. ...
 27-10-2023
  ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ക്രൈം നമ്പർ 573/2023-ൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തിപ്പിനായി സ്‌പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിയമനം ...
 27-10-2023
  നിയമനം - കൊച്ചിൻ കാൻസർ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ഡയറക്ടർ ...
 27-10-2023
  കണ്ണൂർ സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യിൽ-തെക്കില പീടിക റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 25-10-2023
  551-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ പ്രസദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള 05/02/2021-ലെ സ.ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 21/2021/റവ നമ്പർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ...
 21-10-2023
  പന്നിക്കുഴി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 19(1) വിജ്ഞാപനം ...
 21-10-2023
  തലശ്ശേരി - കൊടുവള്ളി - മമ്പറം - അഞ്ചരക്കണ്ടി - മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് റോഡ് നാലുവരിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 20-10-2023
  മാവേലിക്കര മൈക്കൽ ജംഗ്‌ഷന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തലും വീതി കൂട്ടലും. ...
 18-10-2023
  ശ്രീ. സി. അനിരുദ്ധൻ‍, അഡ്വക്കേറ്റ് & നോട്ടറി - നോട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് റദ്ദാക്കി, നോട്ടറി രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്തു - സംബന്ധിച്ച്. ...
 17-10-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി