സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻ‍ററി സ്കൂളുകളിലെ പ്ലസ്ടു കോഴ്സിലെ വിവിധ ക്വാട്ടകളിലുളള പ്രവേശനമായി സംബന്ധിച്ച് ...
 25-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - എസ് എസ് എല്‍ സി /ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/ വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് സംബന്ധിച്ച് ...
 15-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - എസ്‌.ജെ. എച്ച്‌. എസ്‌.എസ്‌ കരിമണ്ണൂര്‍ മാനേജര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിവിഷന്‍ ഹര്‍ജി തീര്‍പ്പാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 14-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - നിയമനാംഗീകാരം നിരസിച്ചതിനെതിരെ സമര്‍പ്പിച്ച റിവിഷന്‍ ഹര്‍ജി തീര്‍പ്പാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 14-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - കടുംബപെന്‍ഷന്‍ അവിവാഹിതയായ മകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 14-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ -എയ്ഡഡ്‌- വകുപ്പുതല പരീക്ഷാ യോഗ്യത നേടുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 14-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി.ഷെമീറ വി.ഫയൽ ചെയ്ത കേസിന്മേൽ ബഹു.ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 12-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി.പി.ആർ.ദിവ്യ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിന്മേൽ ബഹു.ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 11-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - എസ് എസ് എല്‍ സി /ഹയര്‍ സെക്കന്ററി/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഗ്രേസ് മാര്‍ക്ക് സംബന്ധിച്ച് ...
 10-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സിസ്റ്റര്‍.ലിസ്സി ഐ.ജെ യ്ക്ക് ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്. ...
 09-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ആര്യന്‍ചിറ എ യു പി സ്കൂളിലെ അപ്പര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ മിനി എ - വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി പുറപ്പെടുവിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുനക്രമീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ...
 09-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ഫൈസല്‍ എം ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട് ഹര്‍ജി ബഹു ഹൈകോടതിയുടെ വിധിന്യായം സംബന്ധിച്ച് ...
 09-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - കൊടുന്തിരപ്പള്ളി എസ് എന്‍ യു പി സ്കൂളിലെ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകനായ ചെറിയാന്‍ ജി മാധവപ്പള്ളില്‍ - പൊതുവിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 09-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി സെന്റ് മേരീസ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഫുള്‍ടൈം മീനിയല്‍ ആയ മേരി വി കെ - വിധിന്യായം സംബന്ധിച്ച് ...
 09-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം പി ടി സി എം തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 08-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സന്ദീപ് സന്തോഷ് ബഹു ഹൈകോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത വിധിന്യായം സംബന്ധിച്ച് ...
 08-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി.ബിന്ദു പി.റ്റി,ശ്രീമതി.ജിസ്നി എം.ആർ എന്നിവർ ചേർന്നു ചെയ്ത ബഹു.ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 06-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീ.പ്രവീൺ.എൻ ന്റെ ശൂന്യവേതനാവധി കാലയളവ് റദ്ദ്‌ ചെയ്ത ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് ...
 06-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സല്‍മ പി എം ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട് ഹര്‍ജി - വിധിന്യായം സംബന്ധിച്ച് ...
 06-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - എസ് സന്ധ്യ ബഹു. ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത കേസിലെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് ...
 05-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സൌമ്യ എസ് നായർക്ക് ശുന്യവേതനാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകി ഉത്തരവ്. ...
 05-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ലാബ് അസിസ്റ്റന്‍റ് സതീഷ്.സി യുടെ പിതാവിന്‍റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്യ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. ...
 05-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - G1-15391-2022-DGE,Dated 16-12-2022 ...
 05-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീ.ദിലീപ് ലോറൻസിന്റെ അവധിക്കാല ശമ്പളം നല്കുന്നതിനുവന്ന കാലതാമസം മാപ്പാക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച് ...
 04-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ചികിത്സക്കായി ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്തു നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതി ...
 03-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ നിയമനങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷി സംവരണം, നിയമനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധിയിലെ ഇളവ് ...
 02-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശൂന്യവേതനാവധിയില്‍ ഉപയുക്തമാക്കാത്ത കാലയളവ് റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് ...
 02-05-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - മൂവാറ്റുപുഴ,ടി.ടി.വി.എച്ച്.എസ് ലെ ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് ശ്രീ അമൽ സാബുവിന്റെ ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്. ...
 29-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - മെഡിക്കല്‍ റീ ഇമ്പേഴ്മെന്‍റ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 29-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം-സേവനത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തു നിന്ന കാലഘട്ടം നോണ്‍ ഡ്യൂട്ടിയായി ക്രമീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 29-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സന്തോഷ്‌കുമാർ കെ യുടെ ഭാര്യ നാൻസി ബി ക്ക് സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരം നിയമനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 29-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - അന്തരിച്ച അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ വി.പി യുടെ മകൻ ശ്രീ.ജസീൽ ഷുക്കൂർ വി പി ക്കു പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ക്ലർക്ക് ആയി നിയമനം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 29-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം ,ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കാലോചിതമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും,ഭേദഗതികളും വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 26-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - കൊല്ലം വി.ജി.എസ്.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്.എസ് ലെ യു.പി.എസ് .ടി ശ്രീമതി നീതുലക്ഷ്മി.കെ.ആർ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലെ വിധിന്യായം സംബന്ധിച്ച്. ...
 26-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - സാലിജോണിന് കുടുംബപെന്‍ഷന്‍ കുടിശ്ശിക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 25-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വരോട് കെ പി എസ്സ്‌ എം എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ മലയാളം ടീച്ചർ ശ്രീ.ശശിധരൻ കെ യുടെ ശൂന്യവേതനാവധിയെ സംബന്ധിച്ച് ...
 25-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പാലക്കാട് എ.വി.എം.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ സൂപ്പർ ചെക്ക് സെൽ പരിശോധന നടത്തി പുനർ നിർണയിച്ചതി നെതിരെ മാനേജർ സമർപ്പിച്ച റിവിഷൻ ഹർജിയെ സംബന്ധിച്ച് ...
 25-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പാലക്കാട് കാവശ്ശേരി കെ.സി.പഴനിമല ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മാനേജർ ശ്രീ.കെ.എസ്സ്‌.വിജയാനന്ദ് ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലെ വിധിന്യായത്തെ സംബന്ധിച്ച് ...
 24-04-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - കൊല്ലം എഴുകോൺ വി.എസ്.എച്ച്.എസ് ലെ മാനേജർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ...
 24-04-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി