സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  നികുതി വകുപ്പ് - സമ്മാനാർഹർക്ക് പരീശലനം നൽകുന്നതിന് അനുമതി ...
 02-03-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടി സംബന്ധിച്ച് ...
 02-03-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - കേരള എക്സൈസ് മൊബൈല്‍ ഇന്റെര്‍വെന്‍ഷന്‍ യൂണിറ്റിനായി 4 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ നിയോ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഓര്‍ഡര്‍ പ്ലേസ് ചെയ്ത നടപടി ...
 02-03-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - കെ സി സന്തോഷ്കുമാര്‍ ബഹു. കേരളാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത O.A.No.2213/2022- ലെ 01/02/2023 - ലെ ഉത്തരവ് - നടപ്പിലാക്കി ...
 27-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - തൃശൂര്‍ എക്സൈസ് അക്കാദമിയില്‍ വോളിബോള്‍ കോര്‍ട്ട് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി ...
 04-03-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. ശ്രീജ.എസ്-ന് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ(ട്രെയിനി) തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകുന്നതിന് അനുമതി ...
 09-03-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - അശ്വതി വി യ്ക്ക് വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ(ട്രെയിനി) തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകുന്നതിന് അനുമതി ...
 09-03-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - യു ഡി ക്ലാര്‍ക്കായി ജോലി നോക്കവെ അന്തരിച്ച സതീശന്‍റെ ഭാര്യ സിന്ധു വിന് ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിയമന അനുമതി ...
 04-03-2023
  G.O. (RT)199/2023/TAXES ...
 20-03-2023
  G.O. (RT)187/2023/TAXES ...
 16-03-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - എക്‌സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന മരണപ്പെട്ട സുരേഷ്‌കുമാർ.ജി യുടെ മകൾ കുമാരി സ്നേഹ എം.എസ് നു വനിതാ സിവിൽ എക്‌സൈസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 28-02-2023
  G.O. (RT)169/2023/TAXES ...
 08-03-2023
  G.O. (RT)167/2023/TAXES ...
 08-03-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - എക്‌സൈസ് വകുപ്പിലെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് ...
 27-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - എക്സൈസ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 17-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ നിയോ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് സപ്ലൈ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചും അധികം ആവിശ്യമുള്ള തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും അനുമതി ...
 13-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ് മഞ്ചു എസ് നായര്‍ , അനീഷ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തുന്നതിന് നിയമിച്ച് ഉത്തരവായി ...
 10-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് -ഭേദഗതി വരുത്തി ...
 10-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - അബ്കാരി കുടിശ്ശികയുടെ തിരിച്ചടവ് ആംനെസ്റ്റി സ്കീം നടപ്പിലാക്കികൊണ്ട് ഉത്തരവ് ...
 22-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - മെഡിക്കല്‍ റീ ഇമ്പേഴ്മെന്‍റ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 13-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - നികുതി വകുപ്പ് എക്സൈസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ടോമി റ്റി ജി അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിൽ നോഷണൽ പ്രമോഷൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 14-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - നികുതി വകുപ്പ് എക്സൈസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ പി ബിനേഷ് കരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടൈബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലെ ്ന്തിമ വിധി ഉത്തരവ് പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 14-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - നികുതി വകുപ്പ് എക്സൈസ് റിട്ട. അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അബ്ദുൾസലാമിനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 10-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - ചികിത്സയ്ക്കായി ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്തു നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി ...
 15-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - ബിവറേജസ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍- ജീവനക്കാരുടെ അന്യത്ര സേവന അനുമതി റദ്ദ്‌ ചെയ്തുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 17-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - മെഡിക്കല്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 14-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്‌- സ്ഥലംമാറ്റം,സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 17-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ തസ്തികയില്‍ റേഷ്യോ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഹയര്‍ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 14-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - അന്യത്ര സേവന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കാന്‍ നല്‍കിയ അനുമതി റദ്ദ്‌ ചെയ്തുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 15-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - എക്സൈസ്- സേവനത്തില്‍ നിന്ന്‌ ഡിസ്ചാര്‍ജ്ജ്‌ ചെയ്യന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 14-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - വിമുക്തി മിഷന്‍- താത്കാലിക തസ്തികകകളുടെ കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക്‌ കൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 17-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - കുമാരി ദേവി. കെ. എസ്- ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 16-01-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുളള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 5 ജീവനക്കാരെ KSBC ലേക്ക് അന്യത്ര സേവന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 04-01-2023
  G.O. (RT)139/2023/TAXES ...
 26-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - സിവില്‍ എക്സൈസ് ഓഫീസര്‍ ബിജു ഐസക്ക് -ന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്ത് നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി ...
 06-02-2023
  G.O. (RT)135/2023/TAXES ...
 22-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - നവനീത് (ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് - ജി എം - യു പി സ്കൂള്‍ തിരൂര്‍) നെ അന്യത്ര സേവന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കാന്‍ നല്‍കിയ ഉത്തരവ് റദ്ദ് ചെയ്തു ...
 25-01-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - വിദേശത്ത് സ്വകാര്യ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിന് -ശ്രീ ബിനേഷ് ബി ക്ക് ...
 02-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - ശൂന്യവേതന അവധി- സിവില്‍ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ശ്രീ . സുരേഷ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ക്ക് ...
 02-02-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - നോഷണല്‍ പ്രമോഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എം എന്‍ രഘുനാഥന്‍ നായരുടെ നിരീക്ഷണകാലം പുതുക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 28-01-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി